GÜNTAŞ ENERJİ

Firmamız, yeşil mutabakat, sıfır karbon emisyonu ve iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri ile doğrultusunda adım atarak, kurduğu çatı güneş enerjisi santralleri ile hem ‘yeşil fabrika’ dönüşümünde öncü olmakta, hem de kendi tüketmiş olduğu elektriği üretmektedir.

Güntaş, 2021 yılında 5 MWe’lik çatı GES’ini kurulumunu devreye almış, 2022 yılında ilave 4 MWe’lik GES tesisinin kurulumunu tamamlamıştır. Yıllık 12.500.000 kWh üretim kapasitesine sahip enerji santrallerimize,  yıllık 14.006 adet ağaç kurtarılmış ve 246.109,5 tCO2 kg karbon salınımı engellenmiş olmaktadır.

Firmamız önümüzdeki dönemde, 9 MWe’lik yeni bir güneş enerjisi yatırımı konusunda da hazırlıklarını sürdürmektedir.